Category Archives: MariaDB

Anuncis

SQL: Guia visual de SQL Joins

USA Flag Spain Flag German Flag

Guia visual de SQL Joins

Via codejobs.biz he trobat aquest resum gràfic de com muntar les diferents sentencies SQL que m’ha semblat molt interessant com a eina didàctica.

SQL Join picture

SQL Join (from codejobs.biz) – Click per ampliar –

 

Altres temes dels que parlo:


DevOps o com recuperar la visió global de IS

GAMP, 21CFR part11 … i altres històries de validació

Mites sobre Big Data 

Anuncis

Desinstal·lar MariaDB a CentOS 7

USA Flag German Flag Spain Flag
CentOS logo
CentOS

Desinstal·lació MariaDB sobre CentOS 7

Aquí no faré una discussió sobre MySQL i MariaDB, la relació de Oracle amb MySQL i l’equip que el va crear, etc.. que es pot consultar en altres llocs, més ben informats i que un client no inclou mai en els requeriments.
Em centraré en els primers passos quan t’enfrontes a la necessitat d’instal·lar MySQL i substituir MariaDB per que així t’ho demana un client… i no es negociable.

Pas Exemple
Verifica quins motors SQL tens disponibles
rpm –q -a | grep -i sql
perl-DBD-MySQL-4.023-5.el7.x86_64
postgresql-libs-9.2.14-1.el7_1.x86_64
sqlite-3.7.17-6.el7_1.1.x86_64
php-mysql-5.4.16-36.el7_1.x86_64
mysql-connector-odbc-5.2.5-6.el7.x86_64
Verifica que MariaDB estan en execució
systemctl | grep mariadb
mariadb.service
loaded active running MariaDB database server
Consulta la versió MySQL en execució

mysql -V
mysql Ver 15.1 Distrib 5.5.44-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1

Abans de utilitzar el repositori MySQL Yum hem d’aturar la recepció de actualitzacions.
Obté una llista dels repositoris de MariaDB amb:
yum list installed mariadb\*
En aquest cas la DB està venint d’un repositori anomenat @updates.Si fos de @mariadb es una pista de que utilitza el de MariaDB directament.

yum list installed mariadb\*
Installed Packages
mariadb.x86_64 1:5.5.44-1.el7_1 @updates
mariadb-libs.x86_64 1:5.5.44-1.el7_1 @updates
mariadb-server.x86_64 1:5.5.44-1.el7_1 @updates

Hem vist que la DB ve d’un repositori concret (@updates) i volem saber quin.

La comanda següent ens ho dirà:
yum --disablerepo=\* provides mysql\*

yum --disablerepo=\* provides mysql\*
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
1:mariadb-5.5.44-1.el7_1.x86_64 : A community developed branch of MySQL
Repo : @updates
Matched from:
Provides : mysql(x86-64) = 1:5.5.44-1.el7_1
Provides : mysql = 1:5.5.44-1.el7_11:mariadb-libs-5.5.44-1.el7_1.x86_64 : The shared libraries required for MariaDB/MySQL
: clients
Repo : @updates
Matched from:
Provides : mysql-libs = 1:5.5.44-1.el7_1
Provides : mysql-libs(x86-64) = 1:5.5.44-1.el7_1
1:mariadb-server-5.5.44-1.el7_1.x86_64 : The MariaDB server and related files
Repo : @updates
S’ha d’aturar la recepció d’actualitzacions.

Es pot fer manualment, i verificant tots els passos, anant al directori /etc/yum.repos.d

i modificant el fitxer MariaDB.repo.

Si vols fer-ho automàticament:
sudo yum-config-manager --disable mariadb

En alguns casos aquest fitxer no hi és perquè ve de la imatge base.
Veiem com es verifica:
Ves al directori /etc/yum.repos.d
cat CentOS-Sources.repo ens mostra l’origen dels paquets.


cat CentOS-Sources.repo
[base-source]
name=CentOS-$releasever - Base Sources
baseurl=http://vault.centos.org/centos/$releasever/os/Source/
...

Veiem que la base es CentOS directament. A vault.centos especifiquen el contingut de cada versió (que gran diferència amb Micro$oft!!!!).

Nota: Si vols conèixer la versió que tens instal·lada:
cat /etc/redhat-release

Atura i desinstal·la MariaDB
sudo systemctl stop mariadb
sudo yum remove mariadb-server mariadb mariadb-libs
sudo yum clean all
Revisa el fitxer /etc/my.cnf i busca tots les directoris:

  • datadir
  • socket
  • log-error
  • pid-file

i netejal’s

ls -la /etc/my*
-rw-r--r-- 1 root root 585 Dec 3 11:19 my.cnf.rpmsave
cat my.cnf.rpmsave
[mysqld]
local-infile=0
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock

[mysqld_safe]
log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log
pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid
Revisa i esborra els directoris / fitxers indicats a la configuració
sudo rm -rf /var/lib/mysql
sudo ls -la /var/log/mariadb
sudo rm -rf /var/log/mariadb
– JA TENS DESINSTALADA MARIADB –  Nota:

Si no hi han usuaris connectats (sudo users) m’agrada reiniciar el servidor (sudo shutdown now)

 

Enllaços relacionats:

 

Altres articles que et poden interessar:


Sites on aprendre a programar

La web per a mòbils: JavaScript (JS)

Canviar la resolució de Internet Explorer en Motorola Psion EP10


 

%d bloggers like this: