Category Archives: Oracle

Anuncis

SQL: Guia visual de SQL Joins

USA Flag Spain Flag German Flag

Guia visual de SQL Joins

Via codejobs.biz he trobat aquest resum gràfic de com muntar les diferents sentencies SQL que m’ha semblat molt interessant com a eina didàctica.

SQL Join picture

SQL Join (from codejobs.biz) – Click per ampliar –

 

Altres temes dels que parlo:


DevOps o com recuperar la visió global de IS

GAMP, 21CFR part11 … i altres històries de validació

Mites sobre Big Data 

Anuncis

Oracle Database: Com conèixer el set de caràcters (“charset”)

USA Flag German Flag Spain Flag
www.oracle.com

Oracle Database Character Set

Les bases de dades actuals han superat el emmagatzemament en ASCII i admeten diferents formes de guardar la informació.
En el cas de Oracle, si vols conèixer com s’ha configurat la BB.DD. pot llençar la següent query:


SQL> select to_char(sysdate,'YYYY-MM-DD HH24:mi:ss') ||' Characterset:'
|| substr(value,1,15) "Character Set"
from NLS_DATABASE_PARAMETERS
where parameter='NLS_CHARACTERSET';
Character Set
--------------------------------------------------------------------------------
2015-09-18 16:27:24 Characterset:AL32UTF8

Si per contra el que vols es veure com s’han configurat els idiomes, tens aquesta instrucció:


SQL> show parameters lang;
NAME TYPE VALUE
——————— ———– ———
nls_date_language     string      AMERICAN
nls_language          string      AMERICAN

 

Altres temes dels que parlo:


DevOps o com recuperar la visió global de IS

Cloud computing: Enderrocant 10 mites

Mites sobre Big Data


 

%d bloggers like this: