Pàgina d'inici » Manteniment

Category Archives: Manteniment

Anuncis

MassLynx – Cromatografia de masses

 

USA Flag Spain Flag German Flag
Cromatograf

Espectròmetre de masses – MassLynx

L’espectrometria de masses es un mètode per a la identificació i quantificació de un compost químic derivats d’una molècula.

L’espectròmetre de masses mesura raons càrrega/massa de ions, escalfant un feix de material del compost a analitzar fins a vaporitzar i ionitzar els diferents àtoms.

Les molècules que es ionitzen perden primer l’electró amb un potencial d’ionització més baix i formant el que es denomina ió molecular (o ió pare, representat com M+), que després es trenca en fragments (que molts d’ells també posseeixen càrrega) que s’acceleren a gran velocitat i que són detectats en funció de la seva relació m/z (massa/ càrrega del ió).
El feix de ions produeix un patró específic en el detector i permet analitzar amb gran precisió la composició de diferents elements químics i isòtops atòmics, separant els nuclis atòmics en funció de la seva relació massa-càrrega (m/z). El espectre obtingut és característic i capaç de distingir entre isòmers.

 

És a dir, només es detecten els bocins procedents del ió molecular que presenten càrrega elèctrica positiva, així els radicals no sortiran a l’espectre i els ions negatius tampoc.

Habitualment s’enllaça a cromatografia de gasos (GC), cromatografia líquida (HPLC), o plasma (ICP). S’utilitza per la seva gran sensibilitat, ja que només requereix uns quants mil·ligrams de mostra per a dur a terme l’anàlisi, i confirmar la presència de determinats compostos en alguna mostra.

En la indústria és altament utilitzat en l’anàlisi elemental de semiconductors, biosensors i cadenes polimèriques complexes.

 

 

 

Enllaços relacionats:

Anuncis

Windows 10: Ubicació dels fitxers de Memory Dump

USA Flag German Flag Spain Flag
Windows 7 logo
windows.microsoft.com

Windows 10: Ubicació dels fitxers “Memory Dump”

Arrel de la revisió que fa Avast del rendiment de Windows 10 he buscat on està ubicat aquesta carpeta per afegir-la a la neteja periòdica que cal fer a un sistema Windows 10:

Descripció Exemple
c:\windows %SystemRoot%\MEMORY.DMP
s s

 

%d bloggers like this: