Pàgina d'inici » Manteniment » Hardware, Xarxes i Drivers

Category Archives: Hardware, Xarxes i Drivers

Anuncis

MassLynx – Cromatografia de masses

USA Flag Spain Flag German Flag
Cromatograf

Espectròmetre de masses – MassLynx

L’espectrometria de masses es un mètode per a la identificació i quantificació de un compost químic derivats d’una molècula.

L’espectròmetre de masses mesura raons càrrega/massa de ions, escalfant un feix de material del compost a analitzar fins a vaporitzar i ionitzar els diferents àtoms.

Les molècules que es ionitzen perden primer l’electró amb un potencial d’ionització més baix i formant el que es denomina ió molecular (o ió pare, representat com M+), que després es trenca en fragments (que molts d’ells també posseeixen càrrega) que s’acceleren a gran velocitat i que són detectats en funció de la seva relació m/z (massa/ càrrega del ió).
El feix de ions produeix un patró específic en el detector i permet analitzar amb gran precisió la composició de diferents elements químics i isòtops atòmics, separant els nuclis atòmics en funció de la seva relació massa-càrrega (m/z). El espectre obtingut és característic i capaç de distingir entre isòmers.

 

És a dir, només es detecten els bocins procedents del ió molecular que presenten càrrega elèctrica positiva, així els radicals no sortiran a l’espectre i els ions negatius tampoc.

Habitualment s’acobla a cromatografia de gasos (GC), cromatografia líquida (HPLC), o plasma (ICP)

S’utilitza per la seva gran sensibilitat, ja que només requereix uns quants mil·ligrams de mostra per a dur a terme l’anàlisi, i confirmar la presència de determinats compostos en alguna mostra.

En la indústria és altament utilitzat en l’anàlisi elemental de semiconductors, biosensors i cadenes polimèriques complexes.

 

 

Enllaços relacionats:

Anuncis

Evolució preus ordinadors

USA Flag German Flag Spain Flag
Tools
from www.openclipart.org

Evolució del preu d’ordinadors

M’ha picat la curiositat i he fet un breu recull personal de preus d’ordinadors en diferents moments, des de 2013 a 2015, per a veure si la famosa caiguda de preus dels desktops s’acomplia o no.

El preu es manté força estable i el que varia son les prestacions, així que la conclusió es que si cal comprar un ordinador, no val la pena esperar-se. Aquesta conclusió, ara si, ja la tinc recolzada en xifres.

Descripció Característiques 10/10/2013 05/12/2013 25/07/2014 01/10/2015
Intel
Dual Core G2030 (BS200.20)
WD 1Tb 4 Gb DDR3 264,99
Intel
Dual Core G3260-2 Nuclis 3Mb(BS200.65)
WD 1Tb 4 Gb DDR3 269,00 284,35 289,00
Intel
i5 4660-4 Nuclis-6Mb (BS550.25)
WD 1Tb 4 Gb DDR3 422,29 399,00
Intel
i5 4670-4 Nuclis-6Mb (NX110)
WD 1Tb 8 Gb DDR3 869,99 853,00
Intel
i5 4690-4 Nuclis-6Mb
WD 2Tb 8 Gb DDR3 559,00
%d bloggers like this: