Pàgina d'inici » Programació » Apache Log4j

Category Archives: Apache Log4j

Anuncis

Log4j: Crear sortides a fitxer i consola.

http://logging.apache.org/log4j/1.2/

Log4j duplicar sortides

Apache Logging ha tret la versió Log4j 2 en Beta, però de moment hi ha molt codi a mantenir amb la versió 1.2 (La darrera publicada es la 1.2.17).

Una de les coses que cal de vegades es duplicar la sortida dels logs a 2 destins diferents, per exemple, Consola i fitxer.

Appender

Afortunadament log4j cobreix aquest aspecte amb el concepte appender. Veiem un exemple de configuració amb el fitxer log4j.xml:


<root>
<priority value="WARN" />
<appender-ref ref="fitxerlog" />
<appender-ref ref="Consola" />
</root>

 

Si utilitzes aquests appender-ref  tots els missatges de valor WARN (més sobre nivells aquí) o superior es duplicaran als 2 appender definits.

Enllaços relacionats:

Log4j: Crear un fitxer de sortida
Appache Log4j: API Appender

Anuncis

Log4j: Crear sortides a fitxer

http://logging.apache.org/log4j/1.2/

Log4j sortida a fitxer (FileAppender)

Apache Logging ha tret la versió Log4j 2 en Beta, però de moment hi ha molt codi a mantenir amb la versió 1.2 (La darrera publicada es la 1.2.17).

Una de les coses que cal de vegades es generar logs. Afortunadament log4j disposa de un ampli ventall d’opcions per a definir una sortida a fitxer.
Veiem un exemple amb alguns detalls addicionals interessants.

DailyRollingFileAppender

Veiem un exemple de configuració amb el fitxer log4j.xml

<appender name="fitxerlog" 
class="org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender">
<param name="ConversionPattern" 
value="%d{ABSOLUTE} %-5p %c.%M:%L - %m%n" />

Seguint aquest exemple podem veure:
Paràmetre Comentari
name="fitxerlog" Es el nom identifica aquest appender en concret.
DatePattern Una funcionalitat molt i molt interessant que permet generar un archiving automàtic dels fitxers del log.
En aquest exemple es generarà un fitxer nou a final de mes i l’antic quedarà modificat amb any i mes.
    example.log         02/12/2013 12:53
example log.201311  29/11/2013 15:32
D’aquesta manera els fitxers de log queden d’un tamany raonamblement manegable i es fàcil fer una neteja mensual.

Pots consultar més formats aquí

file Fitxer, i path, de log
Cal recordar que des de Windows cal utilitzar la cotnrabarra “/”

Enllaços relacionats:

http://logging.apache.org/log4j/1.2/apidocs/org/apache/log4j/DailyRollingFileAppender.html

 

%d bloggers like this: