Category Archives: Java

Anuncis

SQL: Guia visual de SQL Joins

USA Flag Spain Flag German Flag

Guia visual de SQL Joins

Via codejobs.biz he trobat aquest resum gràfic de com muntar les diferents sentencies SQL que m’ha semblat molt interessant com a eina didàctica.

SQL Join picture

SQL Join (from codejobs.biz) – Click per ampliar –

 

Altres temes dels que parlo:


DevOps o com recuperar la visió global de IS

GAMP, 21CFR part11 … i altres històries de validació

Mites sobre Big Data 

Anuncis

Java 7: Enum Class

Java logo
java.com

Una de les coses més interessants que te Java son les classes Enum.

Les classes Enum son un tipus específic de classes que permeten acotar i definir els valors que pot tenir una variable.
La avantatge addicional que proporciona Java es que pots afegir  mètodes per a treballar amb elles, com per exemple:

Mètode
.values() Permet recorrer tota la llista de valors de la class Enum.
“…method that returns an array containing all of the values of the enum in the order they are declared…”

public enum Day {
SUNDAY, MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY,THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY
}


for (Day dia_setmana : Day.values()) {
System.out.printf("El teu dia es:",dia_setmana);
}
toString() Retorna el text de la ennumeració.
Creació amb valors Al crear un Enum, es pot assignar automàticament els valors.
En aquest cas cal afegir un constructor privat de la classe.

public enum Planet {
MERCURY (3.303e+23, 2.4397e6),
VENUS (4.869e+24, 6.0518e6),
EARTH (5.976e+24, 6.37814e6),
MARS (6.421e+23, 3.3972e6),
JUPITER (1.9e+27, 7.1492e7),
SATURN (5.688e+26, 6.0268e7),
URANUS (8.686e+25, 2.5559e7),
NEPTUNE (1.024e+26, 2.4746e7);
private final double mass; // in kilograms
private final double radius; // in meters

// CONSTRUCTOR ADDICIONAL
Planet(double mass, double radius) {
this.mass = mass;
this.radius = radius;
}

for (Planet p : Planet.values()) {
System.out.printf(“Your weight on %s is %f%n”,
p, p.surfaceWeight(mass));
}

Enllaços relacionats:

%d bloggers like this: