Pàgina d'inici » Posts tagged 'Excel 2007'

Tag Archives: Excel 2007

Anuncis

Excel 2013: recomptar / sumar condicionalment

USA Flag German Flag Spain Flag
Excel
Microsoft Excel

Excel 2013: Sumes / comptadors condicionals

Una de les funcions més interessants que afegeix Excel son les sumes i comptadors condicionals, es a dir, comptar el nombre de cel·les que incorporen una certa condició.

Exemple: COUNTIF, SUMIF, COUNTIFS, SUMIFS

Les funcions COUNTIFS, SUMIFS son les versions amb múltiples condicions de COUNTIF, SUMIF
Algunes notes interessants:

  • Aquestes funcions no son "case-sensitive", es a dir, entenen que es ho mateix "EXEMPLE" que "exemple"
  • Si les condicions les vols vinculades a una cel·la modificable (cosa molt més útil) cal afegir & a la referència.

Veiem un cas:

Descripció Exemple
Suposem que vols recomptar tot allò que:

  • sigui del àrea “App” i
  • tingui més de 2 punts (“Límit grup superior”).

 

Excel example

Excel COUNTIFS, SUMIFS

COUNTIFS:
COUNTIFS(rang_criteri_1, criteri_a_complir_1, [rang_criteri_2, criteri_a_complir_2]…)

Els rangs de cada criteri poden ser diferents.

Observa també al exemple el & que cal incorporar als condicionals vinculats a la cel·la modificable.

=COUNTIFS('Concentració Areas'!A:A;"="&E4;C:C;">="&F4)
SUMIFS:

Igual que COUNTIFS però afegeix al principi el rang a sumar si les condicions s’acompleixen.

=SUMIFS(C:C;'Concentració Areas'!A:A;"="&E4;C:C;">="&F4)

 

Enllaços relacionats:

 

Altres temes dels que parlo:


Excel 365, Excel 2013: Creació de plantilles personals

Cloud computing: Enderrocant 10 mites

Incidents de Seguretat: I ara que faig? Com responc?


 

Anuncis

Excel 2013: Format condicional

USA Flag German Flag Spain Flag
Excel
Microsoft Excel

Excel 2013: Format condicional de cel·les

Una avantatge del autoformat condicional es que visualment pots dicriminar els valors fàcilment de manera dinàmica amb el valor que va agafant cada cel·la de manera individual.
Per no haver de barallar-te de manera individual, el format condicional es pot estendre a tot un rang de cel·les.

Descripció Exemple
Es pot especificar la condició per a tot un rang

=$A$2:$E$8

 

Excel_Formula

Click per anar a ablebits

De la mateixa manera la condició pot ser complexa i pot incloure operadors lògics

Igual a          =$B2=10
Diferent         =$B2<>10
Més gran         =$B2>10
Més gran o igual =$B2>=10
Menor que        =$B2<10
Menor o igual    =$B2<=10
I                =AND($B2>5, $B2<10)
O                =OR($B2<$C2, $C2<$D2)
Funcions de cerca i càlcul

Contingui un text =SEARCH("Worldwide", $D2)>1
Duplicats (tots 2)=COUNTIF($A$2:$A$10,$A2)>1
Duplicats (2on)   =COUNTIF($A$2:$A2,$A2)>1
Per sobre Promig  =$E2>AVERAGE($E$2:$E$8)
Comparar 2 columnes i trobar els duplicats
Columna A: =ISERROR(MATCH(A1,$B$1:$B$10000,0))=FALSE
Columna B: =ISERROR(MATCH(B1,$A$1:$A$10000,0))=FALSE
Valor més proper a 5
Crear una cel·la amb la formula i la formula pel condicional excloent el 0
=MIN(ABS(B2:D13-(5)))
=OR(B3=5-$C$2,B3=5+$C$2)
=MIN(ABS(B3:C13-(0))+(10^0*(B3:C13=0)))
=OR(B3=0-$C$2,B3=0+$C$2)

 

Enllaços relacionats:

 

Altres temes dels que parlo:


Excel 365, Excel 2013: Creació de plantilles personals

Cloud computing: Enderrocant 10 mites

Incidents de Seguretat: I ara que faig? Com responc?


 

%d bloggers like this: