Pàgina d'inici » Posts tagged 'Oracle XE 11.2.0.2'

Tag Archives: Oracle XE 11.2.0.2

Anuncis

Oracle: Optimització SELECT amb LIKE, UPPER i PrepareStatement

www.oracle.com

Optimització SELECT, LIKE, UPPER, PrepareStatement

Quan comences a treballar en un projecte, es bó anar anotant totes aquelles millores que poden ser incloses a la següent versió.
Una de les més habituals es l’optimització de les sentències d’accés a BB.DD. (i possiblement de tot el disseny de la BB.DD), que si no poden ser optimitzades en una primera instància, caldrà revaluar-les a posteriori.

Al següent enllaç he trobat informació força interessant sobre una sèrie de punts a tenir en compte per a diverses BB.DD. com Oracle, MySQL, SQL Server.

Pas Exemple
Crear la sentència amb UPPER
SELECT first_name, last_name, phone_number
FROM employees
WHERE UPPER(last_name) = UPPER('Rincewind')
Crear un índex sobre el camp amb UPPER
FBI – Function Based Index
CREATE INDEX emp_up_name
ON employees (UPPER(last_name));
Coordinar amb el Database Manager la actualització de les estadístiques (DBMS_STATS) Per defecte els FBI no s’utilitzen per al càlcul del execution plan.
Consulta a Oracle algunes altres advertències com, per exemple, incidències amb les funcions. Oracle Database cannot convert data in all cases, even when conversion is explicitly requested.
En el cas de PrepareStatement es important tenir en compte:
– El ? ha de estar sense cometes.
– Les cometes s’afegeixen al assignar la variable
sql_inst="SELECT * FROM C01001 WHERE UPPER(DESCRIPTION) LIKE ? ";
...
stmt.setString(1, "%"+Bean.getDescription().toUpperCase()+"%");

 

Nota: Per al cas de SQLServer, el procediment difereix una mica, consulltar l’ article complert per a obtenir més informació.

Enllaços relacionats:

 

Anuncis

Oracle Database end-of-life support

 

USA Flag German Flag Spain Flag
www.oracle.com

Oracle Database Lifecycle

Una de les coses que cal vigilar tant des de un punt de vista de gestió de riscos com de la gestió de inversions es el final de cicle de vida dels productes.

Oracle publica en el següent link la seva política de suport.

Final del cicle de vida (end-of-life)

Si aneu a la pàgina trobareu (Sota el ambigu concepte de “Technology”) un document (PDF) on especifica el suport per a les Bases de Dades Oracle:

Oracle Database GA Date
(General Availability)
Premier Support
(for five years from the GA)
Extended Support
(for an additional fee)
12.1 Juny 2013 Juliol 2018 Juliol 2021
11.2 Set. 2009 Gener 2015 Gener 2018
  11.2.0.3 Set. 2009 Gener 2015 June 2015
10.2 Juliol 2005 Juliol 2010 Juliol 2013
10.1 Gener 2004 Gener 2009 Gener 2012

En general, tal com indica aquí:

… Generally, only releases in these first two stages of support are included in the Critical Patch Update program.
For most products, only the latest versions within each release receive Critical Patch Update patches

Es important tenir en compte les condicions de suport, per exemple en el CPU (Critical Patch Update) afegeixen els següents comentaris:


Critical Patch Update Supported Products and Versions
Patches released through the CPU program are provided only for product versions that are covered under the Premier Support or Extended Support phases

Products in Extended Support
Patches released through the CPU program are available to customers who have purchased Extended Support
Customers must have a valid Extended Support service contract to download patches released.

Product releases that are not under Premier Support or Extended Support are not tested for the presence of vulnerabilities.

 

Com trobar la versió de Oracle Database?

Per a verificar la versió de Oracle caldrà fer una query a la base de dades. Tenim 2 formes de fer-ho:


COL PRODUCT FORMAT A35
COL VERSION FORMAT A15
COL STATUS FORMAT A16
SELECT * FROM PRODUCT_COMPONENT_VERSION;
PRODUCT VERSION STATUS
---------------------------------------- ----------- -----------
NLSRTL 10.2.0.1.0 Production
Oracle Database 10g Enterprise Edition 10.2.0.1.0 Prod
PL/SQL 10.2.0.1.0 Production
...

i també


SELECT * FROM V$VERSION;

 

Com verificar el CPU instal·lat?

Si vols verificar el CPU pots executar:


opatch lsinventory -detail

Per a executar aquesta instrucció cal anar a %ORACLE_HOME%\Opatch. Pots veure més informació aquí.

Si no tens la variable creada la pots consultar al registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\HOMEID
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\ALL_HOMES
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services

Que significa la numeració de Oracle Database version?

Oracle DB version meaning

(Click per ampliar)

Els valors més importants son els 2 primers: versió i el nivell de manteniment.

Si vols més detalls els pots consultar a aquesta pàgina de Oracle.

 

 

 

Enllaços relacionats:

%d bloggers like this: