Pàgina d'inici » Posts tagged 'SGBD'

Tag Archives: SGBD

Anuncis

PostgreSQL: cicle de vida

USA Flag Spain Flag German Flag
PostgreSQL logo
PostgreSQL

cicle de vida de PostgreSQL

PostgreSQL és un un sistema gestor de base de dades (SGBD, DBMS) de codi lliure (Open Source), molt popular ja que es distribueix gratuïtament, i es una alternativa a altres sistemes de pagament (SQL Server, Oracle).

Com tot sistema que introduïm a la nostre empresa, cal que tinguem present el cicle de vida (lifecycle) per mantenir un cert nivell de suport i de protecció davant vulnerabilitats.

Les darreres versions (2014  era 9.3.4, 2016 la 9.6.1) que pots obtenir aquí tenen una durada fins al 2016, però per a consultar-ho pots seguir els següents enllaços:

 

Com consultar la versió instal·lada?

Directament pots executar:

psql -c 'SELECT version();'

Versió del server:

$ postgres -V
postgres (PostgreSQL) 9.3.10

Versió del client:

$ psql -V
psql (PostgreSQL) 9.3.10

Revisió bàsica de la seguretat

Un cop ha finalitzat la instal·lació queda un log amb la password del superuser.


TEMP:\>install-postgresql.log

Altres temes dels que parlo:


DevOps o com recuperar la visió global de IS

GAMP, 21CFR part11 … i altres històries de validació

Mites sobre Big Data 

Anuncis

Oracle: Optimització SELECT amb LIKE, UPPER i PrepareStatement

www.oracle.com

Optimització SELECT, LIKE, UPPER, PrepareStatement

Quan comences a treballar en un projecte, es bó anar anotant totes aquelles millores que poden ser incloses a la següent versió.
Una de les més habituals es l’optimització de les sentències d’accés a BB.DD. (i possiblement de tot el disseny de la BB.DD), que si no poden ser optimitzades en una primera instància, caldrà revaluar-les a posteriori.

Al següent enllaç he trobat informació força interessant sobre una sèrie de punts a tenir en compte per a diverses BB.DD. com Oracle, MySQL, SQL Server.

Pas Exemple
Crear la sentència amb UPPER
SELECT first_name, last_name, phone_number
FROM employees
WHERE UPPER(last_name) = UPPER('Rincewind')
Crear un índex sobre el camp amb UPPER
FBI – Function Based Index
CREATE INDEX emp_up_name
ON employees (UPPER(last_name));
Coordinar amb el Database Manager la actualització de les estadístiques (DBMS_STATS) Per defecte els FBI no s’utilitzen per al càlcul del execution plan.
Consulta a Oracle algunes altres advertències com, per exemple, incidències amb les funcions. Oracle Database cannot convert data in all cases, even when conversion is explicitly requested.
En el cas de PrepareStatement es important tenir en compte:
– El ? ha de estar sense cometes.
– Les cometes s’afegeixen al assignar la variable
sql_inst="SELECT * FROM C01001 WHERE UPPER(DESCRIPTION) LIKE ? ";
...
stmt.setString(1, "%"+Bean.getDescription().toUpperCase()+"%");

 

Nota: Per al cas de SQLServer, el procediment difereix una mica, consulltar l’ article complert per a obtenir més informació.

Enllaços relacionats:

 

%d bloggers like this: