Data Integrity i l’arxivat de dades del Director de Estudi

Pixabay quimono Com impacta el Data Integrity a la funció de Arxivat del Estudi i a Garantia de Qualitat (GQ o QA)? Els laboratoris de investigació mèdica o farmacèutica estan sotmeses a regulació sobre bones pràctiques de laboratori (BPL). Es una normativa àmplia i en concret te un apartat referent al Arxivat del estudi. En… Read More Data Integrity i l’arxivat de dades del Director de Estudi